فال حافظ

فال حافظ

گفتند خلايق که تويي يوسف ثاني
شيرينتر از آني به شکرخنده که گويم
تشبيه دهانت نتوان کرد به غنچه
صد بار بگفتي که دهم زان دهنت کام
گويي بدهم کامت و جانت بستانم
چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند
چون اشک بيندازيش از ديده مردم
چون نيک بديدم به حقيقت به از آني
اي خسرو خوبان که تو شيرين زماني
هرگز نبود غنچه بدين تنگ دهاني
چون سوسن آزاده چرا جمله زباني
ترسم ندهي کامم و جانم بستاني
بيمار که ديده ست بدين سخت کماني
آن را که دمي از نظر خويش براني

تعبیر فال : بخت و اقبال مساعد همراه تو است. به زودی به کام و آرزوی خود می رسی. با کمی تلاش می توانی آرزوهای خود را تحقق بخشی. در روزگار خوشی و سرور، خودبین و خودپسند نباش و به دیگران نیز بیندیش. خداوند را شاکر و سپاسگزار باش و قدر نعمت های او را بدان.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای minitools.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:minitools.ir