فال حافظ

فال حافظ

سمن بويان غبار غم چو بنشينند بنشانند
به فتراک جفا دل ها چو بربندند بربندند
به عمري يک نفس با ما چو بنشينند برخيزند
سرشک گوشه گيران را چو دريابند در يابند
ز چشمم لعل رماني چو مي خندند مي بارند
دواي درد عاشق را کسي کو سهل پندارد
چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند
در اين حضرت چو مشتاقان نياز آرند ناز آرند
پري رويان قرار از دل چو بستيزند بستانند
ز زلف عنبرين جان ها چو بگشايند بفشانند
نهال شوق در خاطر چو برخيزند بنشانند
رخ مهر از سحرخيزان نگردانند اگر دانند
ز رويم راز پنهاني چو مي بينند مي خوانند
ز فکر آنان که در تدبير درمانند در مانند
بدين درگاه حافظ را چو مي خوانند مي رانند
که با اين درد اگر دربند درمانند درمانند

تعبیر فال : راه رسیدن به آرزو سخت است و آسان نیست. اما با همت و اراده، رسیدن به آن میسر است. زیاد به کمک دیگران دل نبند زیرا ممکن است رفیق نیمه راه شوند و تو را رها کنند. به خدا و سعی و تلاش خود امیدوار باش. به زودی گرفتاری هایت تمام می شود.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای minitools.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:minitools.ir